Välkommen till vår hemsida!

På gång i klubben:

Här hittar du information om klubbens aktiviteter, tävlingar samt våra viktiga sponsorer m.m. Är du inte redan medlem så kika under "Om klubben" eller kontakta någon i styrelsen för mer information om klubben och medlemskap.

Vi önskar alla både befintliga och nya medlemmar varmt välkomna till ett nytt och spännande verksamhetsår.

Styrelsen har beslutat att i framtiden kommer kallelse till årsmöten att läggas ut på hemsidan under fliken årsmöten. De medlemmar som har angivit en mailadress kommer även att få kallelsen via E-mail. Det kommer även läggas ut en blänkare på facebook. Kallelser kommer alltså inte att skickas ut med post.


Följ oss på våra sociala medier för att hänga med på alla våra aktiviteter och tävlingar!