WESTERN RIDE CUP

En 2-dagars E, D och C tävling med KM helgen den 5-6 September.

Mer info kommer att komma ut angående rekommendationer kring Covoid 19. 

Vi planerar för att kunna köra den här tävlingen fullt ut men kan komma att göra ändringar beroende på smittoläget. information kommer att läggas ut löpande här på hemsidan och på klubbens facebooksida.