STYRELSEN

För allmänna frågor angående klubben, vänligen mejla styrelsen@wru.nu

Lars Jonson

Ordförande
granbacken.li.jonson@telia.com 

Vice Ordförande & Ungdomsansvarig

VAKANT

Liselotte Hälleberg

Adjungerad att sköta bokföring

Marie-Louise Eriksson

Sekreterare & Medlemsansvarig
mary_lou101@hotmail.com

Sponsring & Material

VAKANT

Kassör
VAKANT

Inger Jonson

Ledamot
 granbacken.li.jonson@telia.com

Leadmot
VAKANT

Nettan Koert

Suppleant

Solveig Fredriksson

Suppleant


Revisor & Revisorsuppleant

Revisor: Anders Jansson
Revisorsuppleant: Anne Schwieler


Tävlingsorganisation

Valberedning

Sammankallande: Helena Pettersson  helenaping@hotmail.com
Rosie Billgren  rosie.billgren@gmail.com
Anna Jonson Khan 


WRAS-Ombud

Sammankallande: Marie-Louise Eriksson
Lena Hagman

Ombud 1: Lars Jonsson
Ombud 2: 

WRAS-Ersättare:

Ersättare 1: 
Ersättare 2: