NYHETER

Styrelsen har beslutat att i framtiden kommer kallelse till årsmöten att läggas ut på hemsidan under fliken årsmöten. De medlemmar som har angivit en mailadress kommer även att få kallelsen via E-mail. Det kommer även läggas ut en blänkare på facebook. Kallelser kommer alltså inte att skickas ut med post.

Hej alla WRU:are! Vi närmar oss ett nytt år och i februari stundar det årsmöte igen. Till det nya året kommer det att behövas fyllas på med nya personer till styrelsen. De platser som kommer behöva fyllas är:

Ny information om tävlingen 16:e september!
Tyvärr måste vi meddela att följande klassen inte blir av pga. för få anmälningar:

Inget SM 2018

15.08.2018

Med anledning av separationen av WRAS och Western Sverige blir det detta år, 2018 inget SM.