Valberedningen behöver din hjälp!

11.10.2018

Valberedningen uppmuntrar nu alla medlemmar att komma med förslag på folk som kan vara intresserade av att sitta i styrelsen. Ingen styrelse - ingen WRU. 

Vänligen se valberedningens meddelande som är bifogat nedan.