November 2018

Howdy.

Vi lär så länge vi lever (förhoppningsvis). Tyvärr har intresset för att lära sig varit ganska lågt inom föreningen. Jag hade en tanke om att hästars kommunikation och beteende och hur vi rider och tränar med sikte på hållbarhet och friska och lyckliga hästar skulle vara intressant. Men där hade jag fel. Vi får under nästa år fundera på vad som kan vara mer intressant. Vi har fått förslag på medlemsträffar, gemensamma träningar och uteritter. Vi kommer att ta upp det här till diskussion på kommande styrelsemöte. Och presentera en aktivitetslista till årsmötet.

Vi hade också funderingar på en medlems middag/julfest, men i nuläget är det osäkert om energi och ekonomi kommer att tillåta det. Hur som helst kommer det inte att bli gratis. Eventuellt, om styrelsen så beslutar, kommer vi att gå ut med en enkät på facebook för att kolla upp intresset.

Det var allt för den här gången.

Lasse