Maj 2019

Ordförande har ordet.

Howdy

Att beslutade aktiviteter inte blir av beror som regel på att man inte har bestämda tidsramar och ansvarsfördelning. När det gäller ansvarsfördelning känner jag mig delansvarig. Det är ordförandes uppgift att leda och fördela arbetet i styrelsen. Det är naturligtvis en balansgång. Är man med och petar i allt för många detaljer finns alltid risken att man blir beskylld för att styra och ställa för mycket. Ordet diktator har en tendens att dyka upp utan att han eller hon har en aning om vad du vill uppnå. Å andra sidan händer det alltför ofta att beslutsprocessen/genomförandeprocessen blir lidande. Det måste finnas någon som drar/skjuter på för att någonting ska hända. Det märks inte minst nu när jag har varit borta. Nu känns det som jag är på väg ut på ett gungfly. Det är inte min avsikt att på något sätt framhäva mig själv. Det är bara så att jag har fått påpekanden utifrån att det inte händer något. Jag skulle önska att det fanns en naturlig beslutsgång/handlingsplan om någon faller ifrån. Det borde då finnas någon eller några som spontant tar över och ser till att beslutade aktiviteter faktiskt genomförs.

Okej, nu stänger vi "gnällådan" men fundera lite grann på det här.

Vi har nu 2 planerade aktiviteter framför oss. Rid-dagen hos familjen Koert och eventuellt en skojtävling hos Solan i juni. Vi måste försöka komma bort från att ridning bara är träning och tävling. Även om det är en stor och viktig del av WRUs verksamhet. Som min gamle kamrat Karsten Brodin brukade säga: "Man måste ha kul med skinlapparna" dvs. hästarna.

Lev väl och krama era hästar.

Lasse.