Inställda klasser

06.09.2018

Ny information om tävlingen 16:e september!
Tyvärr måste vi meddela att följande klassen inte blir av pga. för få anmälningar:

1 - Showmanship at halter D
7 - Ranch trail D
8 - Ranch Trail C
9 - Freestyle Reining C
11 - Reining C
14 - Western Riding C

Vid sen efteranmälan kommer respektive klass att gå av stapeln. Information om efteranmälan finns att hitta i proppen på hemsidan och går även att göra på tävlingsplatsen.

Eventuellt kan deltagarna ges möjlighet att genomföra klassen för att få en bedömning av domaren, men utan poäng eller placering.