Inget SM 2018

15.08.2018

Med anledning av separationen av WRAS och Western Sverige blir det detta år, 2018 inget SM.