Information om framtida årsmöten

07.05.2020

Styrelsen har beslutat att i framtiden kommer kallelse till årsmöten att läggas ut på hemsidan under fliken årsmöten. De medlemmar som har angivit en mailadress kommer även att få kallelsen via E-mail. Det kommer även läggas ut en blänkare på facebook. Kallelser kommer alltså inte att skickas ut med post.