Viktig information till våra medlemmar!

18.03.2020

På Årsmötet den 2020-02-16 beslutade stämman att godkänna Styrelsens förslag att upprätta en medlemslista som skickas till alla medlemmar via mail.

På den listan ska namn, adress och mail finnas med.

De medlemmar som INTE önskar finnas på den medlemslistan, som skickas ut till alla medlemmar, måste SKRIFTLIGEN meddela någon i Styrelsen detta.

Medlemslistan skickas en gång per år, efter årets första WRU tävling.