Augusti 2018

01.08.2018

Howdy.

Vi har haft och har fortfarande en fantastisk sommar - åtminstone för "badjävlarna", men för bönder och oss hästägare och andra ägare till betande djur har sommaren varit riktigt eländig. Foderbrist, betesmarker ibland nedbetade till rötterna och köbildning till slakterierna.

Nu stundar förhoppningsvis bättre tider. Vi har framför oss en höst med en hel del intressanta aktiviteter. Först på programmet ligger naturligtvis "Autumn Western Games" med KM.

Lollo Wale kommer tillbaka med en uppföljning av hennes föredrag om hästars kommunikation. Någon gång, sannolikt i november kommer Staffans Skjönsberg och berättar och visar bilder från "The autlaw trail". Någon gång under hösten kommer Marika och jag att hålla ett litet seminarium om hur vi rider och tränar våra hästar. Naturligtvis kommer vi också att ha en medlemsmiddag/julfest i början på december. Närmare besked om tider o.d. kommer på hemsidan och klubbens facebooksida.

Förhoppningsvis kan det komma ytterligare aktiviteter, men som sagt, följ information på hemsidan och facebook.

Lasse.