Aktivitetskalender

Nu finns höstens aktiviteter att hitta i klubbens kalender under fliken "aktiviteter". Ytterligare information om enskilda aktiviteter kommer ut som inlägg men redan nu finns datum och i de flesta fall tider inlagda.